PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, ECONÒMIC I OCUPACIONAL 2014-2024

Des del mes d’agost de 2012 l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, concretament des de la Regidoria de Promoció econòmica, Comerç i Turisme està treballant en l’elaboració del primer Pla Estratègic de desenvolupament local, econòmic i ocupacional del municipi. Pla que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i que posa el seu valor essencial en la participació de la ciutadania i dels agents socials i econòmics de la vila i el seu entorn d’influència. Un Pla compartit, perquè Santa Maria de Palautordera és, necessàriament un projecte col·lectiu.

El Pla serà la guia que recollirà d’una manera detallada i sistematitzada els objectius, les polítiques i les actuacions municipals, conjuntament amb els sistemes i instruments de control necessaris per a l’execució, que ens permetran assolir el model de vila que volem. Serà el camí que ens hem traçat per arribar-hi. Una visió de futur que gira entorn d’una clara vocació: “Palautordera és futur – 2013-2023”.

 
 
 
 
ESCUT SMP                      amb el suport de:DIBA_xarxaM