APLICACIÓ I SEGUIMENT

Un cop aprovat el document del Pla estratègic i elaborat el pla d’acció, s’inicia el procés d’execució, que inclou el disseny i posada en marxa dels projectes i actuacions, a través d’un pla de treball.

La posada en marxa implicarà l’organització d’equips de control que vetllaran per la correcta execució del Pla mitjançant eines de seguiment i avaluació continuada.