CONCLUSIONS / REDACCIÓ

S’inicia amb la definició dels principals objectius per als pròxims deu anys i la concreció dels projectes de les diferents línies estratègiques aprovades.
Continua amb la redacció del document final del Pla i finalitza amb l’elaboració del Pla d’acció per a la seva implementació.