CONSELL ASSESSOR

Òrgan pensat per garantir la implicació de tots els grups polítics municipals que es van presentar a les darreres eleccions. Més que un òrgan, el Consell assessor s’entén com un equip de treball que vetlla per garantir que el procés d’elaboració del Pla s’adapta a la realitat del municipi.

Les seves funcions són: aportar el coneixement de l’entorn des de les diferents visions, l’experiència professional, assegurar-ne l’impuls i la continuïtat, facilitar el consens, garantir el desenvolupament del projecte i aprovar els documents del pla.

Aquest òrgan busca el compromís entre l’operativitat i la representativitat. Atesa la seva gran representativitat de l’entramat polític – social, a més dels objectius esmentats, cerca aconseguir la complicitat dels principals agents que actuen sobre el territori, aprofitant la seva representativitat.

  • Sr. Jordi Xena – Alcalde
  • Sr. Agustí Illa – 1a tinent d’alcalde (esports i serveis municipals)
  • Sr. Antoni Ayala – 2n tinent d’alcalde (Hisenda, règim interior i transport públic)
  • Sr. Ramón Arabia – 3r tinent d’alcalde (Promoció econòmica, comunicació i participació ciutadana)
  • Sra. Marisol Garcia – 4a tinent d’alcalde (Barris, ensenyament i medi ambient)
  • Sr. Sergi Zamora – Cultura, joventut i innovació
  • Sra. Isabel Membrives – Benestar social, igualtat de gènere i sanitat
  • Sr. Francisco Garcia – Grup municipal PSC
  • Sr. Jordi Pueyo – Grup municipal CUP
  • 1 representant de la Taula d’entitats a determinar
  • 1 representant del Consell empresarial a determinar
  • Sra. Mònica Bertier – Tremun consulting