ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Cal dir que existeixen tants organigrames com plans estratègics. Els factors que intervenen en la configuració d’un organigrama són molts i diversos, però en el cas de Santa Maria de Palautordera hem tingut en compte els següents punts pel seu disseny i creació:

    • La dimensió demogràfica.estructuraOrganitzativa
    • El teixit associatiu de la societat civil.
    • El grau de participació ciutadana que es pretén assolir.
    • Les característiques socioeconòmiques i empresarials del territori.
    • Els diferents nivells dins l’organització que lidera el Pla

A partir d’aquestes variables, es configura la següent estructura orgànica:

El procés d’elaboració del Pla estratègic de Santa Maria de Palautordera compta amb una estructura orgànica específica amb l’objectiu de garantir un procés obert, participatiu i amb espais d’avaluació i seguiment.