FÒRUM CIUTADÀ

És l’òrgan de màxima participació dels ciutadans, però sense cap funció executiva. Principalment és una eina de difusió i de promoció de la participació. Només es convocarà de forma presencial en una ocasió:

La presentació final del Pla estratègic

 
 
Per altra banda, serà un espai obert permanent per a recollir opinions i propostes a través de la pàgina web. Tothom podrà aportar idees sense haver d’assistir a cap grup o comissió.

Es tracta, en definitiva, d’integrar sota un únic òrgan dins l’organigrama del pla, totes les persones que vulguin col·laborar, que tinguin interès a participar en el procés de planificació estratègica; en definitiva, que vulguin sumar.