GRUPS DE TREBALL

Són el reflex, en l’organigrama, dels àmbits temàtics. Conformen els espais de debat i proposta on tothom pot expressar la seva opinió i els seus plantejaments de futur.

El treball s’organitza sota el paraigua de les àrees temàtiques i els corresponents eixos. La seva funció bàsica és debatre els temes assignats i arribar a consensuar uns primers acords fins aportacions concretes.

La participació en els grups de treball està oberta a totes les persones que hi vulguin participar de forma individual, malgrat les places (per facilitar el diàleg) són limitades.

Cada grup compta amb un dinamitzador de reunions, i un convidat/da expert en la temàtica a tractar.

Total: màxim 20 persones per grup de treball.