CONCRECIÓ

Aquesta fase s’inicia i culmina amb el procés participatiu. El primer pla estratègic del municipi es dibuixarà amb la màxima col·laboració de la ciutadania, les entitats i les empreses. Volem un document final que ens guiï cap al creixement econòmic i el benestar de les persones, sempre des de l’equilibri i la cura del nostre entorn. Per tot això, es va obrir un període de reflexió a través de l’organització de grups de treball, organitzats seguint les tres principals àrees temàtiques de l’informe socioeconòmic prèviament elaborat, les quals sustentaran el debat: Territori – Economia – Persones.

Convidem a tots aquells que vulguin participar a oferir els seus punts de vista, experiències i coneixements.

 

Volem un Pla compartit, perquè Santa Maria de Palautordera és, necessàriament, un projecte col·lectiu. 

Una vila amb tradicions i amb futur. Una vila de tothom i per a tothom.